3PL

3PL

För att utnyttja vår stora kapacitet vad gäller lokaler, transporter samt logistik startade Optimuskoncernen nyligen ett lagerhotell i Hörnefors. Här kan vi erbjuda kundanpassade paketlösningar för lager, logistik och distribution.

Mätarvägen 3 | S-901 33 Umeå | Sweden | info@logex.se | +46(0)90-10 00 66