Emballage

Emballage

Inom Logex Pallproduktion arbetar vi med produktion av norrländsk kvalitetspall. Vår fabrik i Hörnefors 3 mil söder om Umeå är en av Sveriges modernaste med en total produktionskapacitet på cirka 2 miljoner pallar årligen. Vi är även certifierade av Det Norske Veritas (DNV) att reparera och sortera begagnade EUR pallar. Vår produktportfölj sträcker sig därmed från begagnade EUR pallar till helt kundanpassade engångspallar. Samtliga av våra produkter är ISPM 15 behandlade och går därmed att exportera över hela världen. Under fliken produkter finner ni ett urval av dessa.

Certifiering

Det Norske Veritas (DNV) är den organisation som innehar rättigheterna att certifiera företag som producerar och reparerar pallar. Efter att bolaget genomgått kontrollen ges rättigheterna att märka nyproducerad pall med EUR-symbolen. Detta borgar för att produkten uppfyller de tuffa krav som standarden innebär. Bland annat kontrolleras mått, hållfasthet, spik och klosstyp. Logex pallproduktion är det nordligaste företaget i Sverige som är certifierad av Den Norske Veritas att producera EUR-pall. Bolaget är även ISPM-15 eller HTDB Heat Treatment Debarked-certifierad av Jordbruksverket.
Värmebehandlad ISPM 15 pall för export
De flesta länder kräver idag att de pallar som korsar dess gränser har värmebehandlats. Detta för att inte skadedjur skall spridas över gränserna. Jordbruksverket är den statliga myndighet som säkerställer att de produkter vi producerar håller den internationella ISPM-15 standarden. Samtliga av våra nyproducerade pallar har värmebehandlats och vi har därför rättigheten att märka våra pallar med axet som är jordbruksverkets symbol för ISPM 15.
Miljö
Genom att upphandla råvaran lokalt håller vi nere transportsträckorna och därmed även den negativa miljöpåverkan som långa transporter kan innebära. Vår fordonspark är modern och utrustad med den senaste teknologin, därmed håller vi förbrukning av drivmedel och slitage nere till ett minimum. Samtliga fordon uppfyller Euro-normen för avgasreducering Euro 4 och 5.

2013-12-17 Engångspall

Engångspall är den typ av pall som vi producerar absolut mest av. Engångspallen är av samma höga kvalitet som europallen och har ofta en lång livslängd. De flesta av de engångspallar vi säljer har måtten 800 x 1200 men vi skräddarsyr pallarna efter våra kunders specifika önskemål. Vi producerar idag ett tjugotal olika engångspallar som är tillverkade för att klara vikter från 400 kg upp till 2 000kg.

Läs mer

2013-12-11 Lock- & mellanläggsskivor

Våra lock och mellanläggskivor produceras helt utifrån våra kunders behov. Dessa kan tillverkas i olika material och dimensioner. Samtliga produkter inom denna kategori är ISPM 15 behandlade och kan därmed exporteras.

Läs mer

2013-12-10 Pallkragar

Vi skräddarsyr våra pallkragar efter våra kunders önskemål. Samtliga delar till dessa produkter är ISPM 15 behandlade och därmed godkända för export.

Läs mer

2013-12-04 Specialpall

Regelpall är ett exempel på kundanpassad specialpall som vi tillverkar i stora volymer. Regelpallen kombinerar kraftigare engångspallens lastkapacitet med enklare pallars ekonomi. Regelpallen lämpar sig mycket bra för export eller envägs transport direkt till slutkund.

Läs mer

2013-12-02 Begagnade pallar

Inom denna verksamhet hanteras allting från värmebehandlade A-pallar godkända för export till B-pallar som lämpas bäst för tungt gods där pallen utseende inte har så stor betydelse. Årligen passerar 400 000 tusen pallar vår nosgranna sortering och företaget växer i snabb takt.

Läs mer

Kontakt

 

Frida Häggström- Säljare

Tel. 090-206 61 00

Mätarvägen 3 | S-901 33 Umeå | Sweden | info@logex.se | +46(0)90-10 00 66