Om oss

Välkommen till LogexVåra affärsgrenar

LOGEX Logistik
Logex Logistik är koncernens expansiva transportföretag med en åkerirörelse där vi tillgodoser såväl koncernens interna som externa kunders behov av transporter och logistiklösningar. 

LOGEX Emballage
Produktion av norrländsk kvalitetspall, vår produktportfölj sträcker sig från EUR-pall till specialanpassat engångsemballage. Logex bedriver verksamhet med begagnade pallar av brett sortiment, reparation samt sortering. Företaget växer i snabb takt och årligen passerar omkring 400 000 pallar vår noggranna sortering.

LOGEX 3pl
För att utnyttja vår stora kapacitet vad gäller lokaler, transporter samt logistik startade Optimuskoncernen nyligen ett lagerhotell i Hörnefors. Här kan vi erbjuda skräddarsydda paketlösningar för lager, logistik och distribution.

Optimus Holding

Logex är en del av den familjeägda Optimuskoncernen under moderbolaget Optimus Holding. 
Optimuskoncernen består av sex olika bolag och omsättningsprognos för 2013 är strax under 117 miljoner kronor. Antalet heltidsanställda kommer att nå upp till 160 personer.

Mätarvägen 3 | S-901 33 Umeå | Sweden | info@logex.se | +46(0)90-10 00 66